sobota, 3 grudnia 2016

Kim jest szatan?

Ewa pyta: "Kim jest szatan?"

Nie ulega wątpliwości, że głównymi problemami na świecie są grzech, cierpienie oraz śmierć.
W Chrystusie od grzechu jesteśmy uwolnieni, cierpienie obraca się ku naszemu dobru, a śmierć straciła swoje żądło.

Ale zastanówmy się przez chwilę, skąd wzięło się to zło, zarówno grzech, jak i cierpienie, jak i śmierć. Biblia daje nam jasną odpowiedź: źródłem zła i grzechu na świecie jest szatan. Bóg w Piśmie Świętym podaje nam garść informacji na temat szatana, nie po to, abyśmy się tą postacią ekscytowali lub przesadnie się jej obawiali, ale po to, abyśmy rozumieli, na czym polegają szatańskie podstępy i jak się przed nimi bronić. Biblia powstała bowiem po to, aby służyć naszemu zbawieniu, a nie zaspokojeniu naszej ciekawości.

A zatem spójrzmy, w jaki sposób Biblia odpowiada na pytanie: Kim jest szatan?

W Księdze Ezechiela czytamy takie słowa:

(2) Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz - a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. (Ezechiel 12, 2)

[...]

(12) Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną na królem Tyru i powiedz mu: Tak mówi Wszechmocny Pan:Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, (13) Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie: karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd; ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. (14) Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię; byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. (15) Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. (16) Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. (17) Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię; postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrawali. (Ezechiel 28, 12-17)

Widzimy zatem, że szatan jest stworzeniem Bożym, jednym z aniołów. W chwili swojego stworzenia był bytem wspaniałym: pięknym, wspaniale przyozdobionym, mądrym, świętym. Anioł ów był odbiciem doskonałości. Nie mniej jednak z powodu swoich wspaniałych przymiotów anioł ten stał się wyniosły. Popadłszy w pychę, uznał, że jest równym Bogu i chciał zająć Jego miejsce. Kiedy Bóg odkrył niegodziwość z sercu jednego ze swoich aniołów, wypędził go z raju, zrzucił na ziemię i pozbawił chwały, jaka przysługiwała mu przed upadkiem.

Echo tej historii zostało zapisane również w słował proroctwa Izajasza:

(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. (15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. (Izajasza 14, 12-15)

W jaki sposób działa szatan?

Pierwsze niszczycielskie dzieło szatana zostało opisane w Księdze Rodzaju:

(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? (2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu, (3) tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. (4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie, (5) lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. (6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. (Rodzaju 3, 1-6)

Szatan podstępem doprowadził do grzechu i upadku pierwszych ludzi: Ewy i Adama. Warto zauważyć metodę działania diabła: nie zakwestionował on jawnie Słowa Bożego, lecz najpierw zasiał niepewność w sercach pierwszych ludzi. Rzekł do Ewy: "Czy rzeczywiście Bóg powiedział?" Dopiero gdy udało mu się zasiać zwątpienie w sercach pierwszych ludzi, przystąpił do dalszego dzieła, to znaczy do namowy do grzechu.

Od tego czasu szatan aktywnie działa wśród ludzi, w celu odciągnięcia ich od Boga i nakłonienia do grzechu. Dlaczego tak się dzieje? Otóż szatan po swoim upadku nie został zniszczony, lecz otrzymał pewną swobodę działania. Czytamy w Liście Apostoła Piotra:

(8) Bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (1 Piotra 5, 8)

Zakres działania oraz moc szatana jest tak znaczna, że Apostoł Paweł nie zawahał się nazwać go władcą tego świata, a nawet bogiem:

(4) w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. (2 Koryntian 4, 4)

(1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (Efezjan 2, 1-2)

Również Pan Jezus w swojej wypowiedzi przyznaje szatanowi pewien zakres władzy:

(30) Już wiele nie będę mówił z wami, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. (Jana 14, 30)

Należy jednak pamiętać, że władza szatana, choć realna i szkodliwa, to jednak nigdy nie była, nie jest i nie będzie absolutna. Swoboda działania szatana znajduje się pod pełną kontrolą Boga, który czuwa, aby ataki szatana na ludzkość nie wymknęły się spod kontroli i nie okazały się dla ludzi miażdżące:

(13) Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść. (1 Koryntian 10, 13)

Dlatego szatan, gdy chciał wystawić na próbę Joba, musiał wpierw prosić o zgodę Boga:

(12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana. (Joba 1, 12)

Czego jeszcze dowiadujemy się o szatanie z Biblii?

Dziełem szatana i jego pomocników jest wprowadzanie w błąd i oszukiwanie ludzi:

(9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (Objawienie 12, 9)

Szatan ma moc czynić cuda, aby uskutecznić swoje niszczycielskie dzieło:

(9) A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, (10) i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. (2 Tesaloniczan 2, 9-10)

Szatan ma moc objawiać się ludziom jako wspaniała postać i przemawiać w imieniu Boga:

(14) I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. (2 Koryntian 11, 14)

W jaki sposób zabezpieczyć się przed działaniem szatana?

Pomimo wielkiej mocy, jaką posiada szatan, nie jesteśmy zdani na jego pastwę. Bóg wzywa nas, abyśmy przeciwstawili się diabłu i daje nam wszystko, aby walczyć skutecznie z zakusami złego:

(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. (Jakuba 4, 7)

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć w celu realizacji tego zadania jest pozbycie się ze swojego otoczenia wszelkich talizmanów, kart tarota, a także książek, filmów, muzyki itp., które w jakiś sposób, chociaż by pośredni odnosi się do mocy ciemności:

(18) Wielu też z tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawało i ujawniało uczynki swoje. (19) A niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi i paliło je wobec wszystkich; i zliczyli ich wartość i ustalili, że wynosiła pięćdziesiąt tysięcy srebrnych drachm. (Dzieje 19, 18-19)

Oczyszczenie swojego domostwa z plugastw nie jest jednak wystarczające. Aby przeciwstawić się diabłu musimy, idąc za radą Apostoła, przywdziać całą zbroję Bożą, to znaczy zaopatrzyć się we wszystko, co daje nam Bóg, abyśmy zwyciężyli w naszej duchowej walce:

(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (18) W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. (Efezjan 6, 11-18)

Widzimy zatem, że na zbroję każdego chrześcijanina winny się składać:

1. Prawda, czyli więź z Panem Jezusem Chrystusem.
2. Sprawiedliwość, czyli wyznanie Chrystusowi wszystkich swoich grzechów i poproszenie Go o przebaczenie.
3. Dzielenie się Dobrą Nowiną z niezbawionymi.
4. Wiarę, czyli pewność tego, czego nie widzimy, a co zostało nam objawione przez Boga w Słowie Bożym.
5. Zbawienie, które Bóg ofiaruje każdemu, kto wierzy w Chrystusa, za darmo.
6. Duch Święty, z Jego mocą, darami Ducha Świętego, oraz owocami, które wzbudza w każdym wierzącym.
7. Słowo Boże, zapisane w Biblii.
8. Modlitwę w Duchu Świętym.
9. Wytrwałość, nawet wśród przeciwności i niepowodzeń.

W powyższym artykule postarałem się przedstawić zarys nauki biblijnej na temat szatana. Najistotniejsze z tej nauki jest to, co zostało podane na końcu, a więc metody walki z zakusami złego.

Możemy więc, dzięki obietnicy Bożej zapisanej w Liście Jakuba 4, 7, być pewni, że trud nas nie pójdzie na marne, gdyż dzięki łasce Boga, mamy wszystko, by duchową bitwę zwyciężyć. Szatana nie należy się zatem bać, ale też nie wolno lekceważyć jego istnienia i mocy. Nie wolno nam się z nim kontaktować lub zwalczać go metodami, które nie pochodzą od Boga (na przykład przy pomocy talizmanów). Wystarczy, że będziemy znali Pismo Święte i będziemy się stosowali do jego zaleceń.

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.1213.org 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz