niedziela, 25 września 2016

Co dzieje się z człowiekiem po śmierci?

Agata pyta: "Co dzieje się z człowiekiem po śmierci? Czy od momentu śmierci do momentu Sądu Ostatecznego, jaki ma nastąpić po końcu świata, człowiek zachowuje świadomość czy trwa tak jakby we śnie?"

Odpowiedź na Twoje pytanie jest umieszczona w Piśmie Świętym. Otóż Sąd Ostateczny nastąpi faktycznie dopiero po powrocie Pana Jezusa na ziemię, jednak los ludzi zbawionych i potępionych różni się już od momentu śmierci. W Ewangelii według Łukasza czytamy przypowieść o Łazarzu i bogaczu:

(19) A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. (20) Był też pewien żebrak, imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały. (21) I pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. (22) I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany. (23) A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. (24) Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. (25) Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło; teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. (26) I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. (27) I rzekł: Proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. (28) Mam bowiem pięciu braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i inni nie przyszli na to miejsce męki. (29) Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. (30) A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. (31) I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. (Łukasza 16, 19-31)

Widzimy zatem, że po śmierci, mimo że Sąd Ostateczny jeszcze nie nastał, Łazarz już doznaje pociechy, natomiast nienawrócony bogacz cierpi. Obaj zachowują świadomość i zrozumienie tego, co się dzieje. Skąd wiemy, że opisana historia ma miejsce przed Sądem Ostatecznym? Jest tak dlatego, że Abraham poucza Łazarza słowami: "Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają." Zatem słowa te musiały być wypowiedziane w chwili, gdy na ziemi toczy się jeszcze życie, Słowo Boże jest zwiastowane, a żywi mają jeszcze możliwość się nawrócić.

Kolejnym dowodem na to, że zbawieni już od chwili śmierci zachowują świadomość i cieszą się obcowaniem z Bogiem jest scena opisana w Objawieniu Apostoła Jana, czyli w tzw. Apokalipsie:

(9) A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. (10) I wołały donośnym głosem: Kiedyż, Panie święty i prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? (11) I dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. (Objawienie 6, 9-11)

Jak widzisz, chrześcijanie, którzy ponieśli śmierć męczeńską, zapytują Boga, kiedy nastąpi Sąd Ostateczny, niejako chcąc go przyspieszyć. Pytanie to pada już po śmierci owych chrześcijan, ale jeszcze przed Sądem Ostatecznym. Ludzie Ci muszą zatem zachowywać świadomość, stać przed obliczem Bożym, co więcej, doznają oni pociechy, gdyż Pismo powiada: "dano każdemu z nich szatę białą, i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas".

----------
Chcesz poznać Pismo Święte?
Bezpłatny kurs biblijny przez Internet: www.j1213.org

3 komentarze:

  1. Jest jeszcze więcej fragmentów pisma o tym mówiących i potwierdzających Twoje słowa.
    Ale czy jest coś pomiędzy Niebem a Piekłem? Coś w postaci Czyśćca? Czy Pismo mówi coś na ten temat?

    OdpowiedzUsuń
  2. w Biblii (w księgach natchnionych) nie ma nic napisane o czyśćcu

    OdpowiedzUsuń